SERIES’S CATALOGUE​

ขายส่ง โคมไฟถนน, โคม ไฟ ถนน หลังเต่า ,โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์

ขายส่ง โคมไฟถนน, โคม ไฟ ถนน หลังเต่า ,โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์

 จำหน่าย อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน เหล็ก ช่อง,  น็อต ยึด แร็ ค, แร็ ค ร้อย สาย ไฟ

 จำหน่าย อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน เหล็ก ช่อง,  น็อต ยึด แร็ ค, แร็ ค ร้อย สาย ไฟ

 จำหน่าย อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน เหล็ก ช่อง,  น็อต ยึด แร็ ค, แร็ ค ร้อย สาย ไฟ

 จำหน่าย อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน เหล็ก ช่อง,  น็อต ยึด แร็ ค, แร็ ค ร้อย สาย ไฟ

โคมไฟถนน ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ SERIES​​​

Series Streel Lamp

ติดตามความเคลื่อนไหว
แนะนำและให้คำปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง​ 

สอบถามข้อมูลสินค้า
แนะนำและให้คำปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง​

บริการส่งทั่วประเทศ

ติดต่อเจ้าหน้าที่​

ฝ่ายขาย​

089-445-8419

ออฟฟิศ
098-260-7385

ขายส่ง โคมไฟถนน, โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ SERIES​

WELCOME TO SERIES​

          บริษัท เรืองกิจกรุ๊ป 2012 จำกัด ก่อตั้งจากประสบการณ์ของผู้ค้าส่งใน วงการไฟฟ้าเมืองไทยมากว่า 30 ปี ในนามร้านเรืองกิจการไฟฟ้าด้วยความไว้วางใจ จากลูกค้ากว่า 400 ร้านค้าจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้เราไม่หยุดที่จะ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ การบริการ ทีมขายที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงการดูแล หลังการขาย เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า บริษัท เรืองกิจกรุ๊ป 2012 จำกัด จึงได้พัฒนาโคมไฟถนนและอุปกรณ์ที่ใช้กับงานไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ SERIES​ 

ขายส่ง โคมไฟถนน, โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ SERIES​
โคมไฟถนน, โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ อุปกรณ์ โคม ไฟ ถนน

บริษัท เรืองกิจกรุ๊ป 2012 จำกัด​

089-445-8419​

Menu​